Forskning

Vi på Activ Mineral har sedan 2004 fodrat Activ Mineral Mix och är övertygade om att organiska mineraler har fantastiska fördelar för hästarna. Konceptet för vår Mineral Mix blandning kommer från början från den australienska foderexperten Pat Coleby som ägnade hela sitt liv till att forska kring konceptet. Våra produkter är GMO-fria och registrerade hos Jordbruksverket i Sverige. 2016 genomförde vi en stor kundundersökning där 94% uppgav att de var nöjda efter att fodrat Activ Mineral Mix. Vi tipsar även våra användare om fördelarna med att fodra ett bra vallfoder och vår mineralblandning, framför stora kraftfoder givor. Nedan finner du länkar till forskning inom dessa områden.

Forskning inom ämnet organiska mineraler:

Linder, Sanna, 2012. Mineralers betydelse och skillnad i biotillgänglighet hos organiska jämfört med oorganiska källor till lantbruksdjur.

"Alla djur behöver mineraler, de kan inte bilda dem själva. Vanligtvis tillsätts mineraler till fodret i form av oorganiska salter. Mineraler som förekommer naturligt i växter och djur är bundna till antingen aminosyror eller polysackarider och tas upp av kroppen med hjälp av protein- och kolhydratmetabolismen. Vissa mineraler och spårämnen verkar vara lättare för kroppen att absorbera och tillgodogöra sig i naturlig, organisk form eftersom det är en liknande form som förekommer i kroppen. Det gäller framför allt spårämnena Cu, Zn och Se. De oorganiska salterna kan i större utsträckning komplexbinda med andra joner eller foderkomponenter i djurens mag- tarmkanal. Om de organiska mineralerna har högre biologisk tillgänglighet kan de fodras i mindre mängder och därmed lättare bidra till att öka djurens allmänna välbefinnande, motståndskraft mot sjukdomar, dräktighetsresultat och produktionsförmåga etc. Det finns än så länge väldigt lite forskning gjord på området så vidare studier behöver göras innan några säkra resultat kan fastställas."

American Society of Animal Science - Effect of selenium supplementation and source on the selenium status of horses

"Denna studie genomfördes för att undersöka effekten av Selen-tillskott och betydelsen av vilken källa Selenet kommer ifrån, organiskt eller syntetiskt framställt." 

Forskning om fördelar med att fodra vallfoder före kraftfoder: 

Vallfoder förebygger många sjukdomar anser EU-forskare

"Korrekt utfodring med vallfoder är bästa sättet att förebygga en rad problem och sjukdomar hos häst. Det anser en grupp forskare från flera länder i Europa som samlat och granskat både gammal och ny kunskap inom området hästens kost och hälsa."

Bra utveckling av unghästar i träning utfodrade med bara vallfoder

"Unga hästar som både växer och tränas ställer stora krav på utfodringen. Ofta används mycket kraftfoder, något som är förknippat med flera hälsoproblem. Det är därför intressant att studera hur en foderstat med enbart vallfoder fungerar."

Transport och diet påverkar hästens prestationsförmåga

"Sporthästar transporteras ofta långa sträckor före tävlingar. Lite är känt om vilken effekt detta har på hästarnas ämnesomsättning och prestationsförmåga. En tidigare studie har dock visat att utfodring med vallfoder kan underlätta för hästar att bibehålla sin vätskebalans vid längre ätuppehåll, som till exempel vid transport och tävling."