2015-07-26
Sophie

 

"Hästar behöver mineraler för att kunna dansa" Nina höll en föreläsning på Sparreholm Ridkonstfestival med det ämnet. Ett citat värt att funder över.

 

Activ Mineral Palette

Palette äter Activ Mineral!